سکانس کشتن شکارچی توسط الیوت در فیلم لبه زمستان
0
13:56

سکانس کشتن شکارچی توسط الیوت در فیلم لبه زمستان (Edge of Winter)

در این سکانس از فیلم لبه زمستان ، الیوت (یوئل کینامان) که برای گشت زنی به بیرون از کلبه رفته به یکی از شکارچیان به نام ریچارد بر خورد میکند که در حال بیرون آوردن ماشین خود از برف است. او سعی می کند تا به ریچارد کمک کند، اما هنگامی که میشنود که ریچارد […]
سکانس فیلم لبه زمستان ،  فرار بردلی و کالب از دست پدرشان
0
06:40

سکانس فیلم لبه زمستان ، فرار بردلی و کالب از دست پدرشان

در آخرین سکانس فیلم لبه زمستان (لبه زمستان)، در حالیکه کالب برای روشن کردن ماشین به بیرون از کلبه رفته، بردلی کلبه را آتش میزند. الیوت (یوئل کینامان) که از این موضوع بر افروخته شده به دنبال بردلی و کالب می رود تا اجازه ندهد آنها به شهر برگردند. در این هنگام یکی از شکارچیان […]