Pixinema.ir-salesman03
4

فیلم فروشنده سکانس رو شدن دست متجاوز

سکانس فیلم فروشنده در این سکانس فیلم فروشنده میبینیم: در این سکانس عماد (شهاب حسینی) فردی را که برای جابجایی اسباب به منزل برده و با یکسری از پیگیری ها مطمئن میشود که این فرد همان متجاوز به خانه اوست و او را برای مدتی در اتاقی حبس میکند تا … اطلاعات فیلم فروشنده (۱۳۹۴) […]
Pixinema.ir-salesman03
2

سکانس فیلم فروشنده : خوردن شام و …

سکانس فیلم فروشنده در این سکانس فیلم فروشنده میبینیم: در این سکانس رعنا (ترانه علیدوستی) به خاطر ترس از تنهایی بچه همکار خود را به منزل میبرد و شام را آماده میکند. در هنگام شام عماد (شهاب حسینی) متوجه میشود که شام با پولی که فرد متجاوز در کشو خانه آنها قرار داده درست شده […]
Pixinema.ir-salesman02
6
05:23

سکانس فیلم فروشنده : شرح اتفاق از زبان رعنا

سکانس فیلم فروشنده در این سکانس فیلم فروشنده میبینیم: در این سکانس رعنا (ترانه علیدوستی) به شرح اتفاق اصلی فیلم و ورود مرد متجاوز به حمام میپردازد و عماد (شهاب حسینی) سعی دارد تا او را آرام کرده و او را راضی کند تا از مرد  متجاوز شکایت کنند. اطلاعات فیلم فروشنده (۱۳۹۴) رعنا و […]
Pixinema.ir-salesman01
0

سکانس فیلم فروشنده: اتفاق!

سکانس فیلم فروشنده در این سکانس فیلم فروشنده میبینیم: در این سکانس اتفاق اصلی فیلم که ورود عماد (شهاب حسینی) به منزل و مواجه با در باز و حمام پر از خون و مراجعه به بیمارستان و دیدن رعنا (ترانه علیدوستی) با سر خونین است. اطلاعات فیلم فروشنده (۱۳۹۴) رعنا و عماد زن و شوهری […]