beautyandbeast01
31
04:44

سکانس فرار و نجات بل در انیمیشن دیو و دلبر (Beauty and the Beast,1991)

این سکانس انیمیشن دیو و دلبر به فرار بل از قصر و در محاصره قرار گرفتن گرگ ها در جنگل است. او در نقطه ای در محاصره گرگ‌ها گیر افتاده و دیو از او در برابر آنها محافظت می کند و جان او را نجات می‌دهد. سکانس فرار و نجات بل در انیمیشن دیو و […]