فیلم سینمایی کاپیتان آمریکا نخستین انتقام ‌جو ، سکانس بیدار شدن راجرز از خواب
3
08:27

فیلم سینمایی کاپیتان آمریکا نخستین انتقام ‌جو ، سکانس بیدار شدن راجرز از خواب

راجرز(کریس ایوانز) هواپیما را به سمت قطب شمال هدایت میکند تا در آنجا فرو بیای، اما هواپیما بر روی یخ ها سقوط میکنند و تصور می شود که راجرز کشته شده باشد. در این سکانس فیلم سینمایی کاپیتان آمریکا نخستین انتقام ‌جو راجرز بعد از ۷۰ سال از خواب بیدار میشود و از محل نگهداری […]
فیلم کاپیتان آمریکا نخستین انتقام‌جو : سکانس مبارزه راجرز و اشمیت
1
06:29

فیلم کاپیتان آمریکا نخستین انتقام‌جو : سکانس مبارزه راجرز و اشمیت

راجرز(کریس ایوانز) که به هواپیمای اشمیت (هوگو ویوینگ) نفوذ کرده است، در این سکانس فیلم کاپیتان آمریکا نخستین انتقام‌جو مبارزه سختی بین آنها انجام و موفق می شود تا مکعب انرژی نامحدود اشمیت (استسراکت) را که منبع قدرت اوست را از از کنترل اشمیت خارج کند. فیلم کاپیتان آمریکا نخستین انتقام‌جو : سکانس مبارزه راجرز […]
سکانس نفوذ راجرز به قلعه اشمیت در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو
0
07:01

سکانس نفوذ راجرز به قلعه اشمیت در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو

راجرز(کریس ایوانز) با خبر می شود که دوستش بارنز(سباستین استن) در نبرد با نیروهای اشمیت مفقودالاثر شده است. در این سکانس فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو ،  او که معتقد است دوستش زنده است ، بدون اجازه مافوق خود به قلعه نازی هایدرا تحت هدایت اشمیت (هوگو ویوینگ) نفوذ کرده و زندانیان آنجا را آزاد […]
سکانس تبدیل راجرز به ابر سرباز در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو
5
11:50

سکانس تبدیل راجرز به ابر سرباز در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو

در این سکانس از فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو ، دکتر ارسکین (استنلی توچی) یک سرم ویژه را به راجرز تزریق و به اشعه ویتا می تاباند و راجرز(کریس ایوانز) پس ازاین آزمایش قدبلند تر بلندتر و عضلانی تر می‌شود. سکانس تبدیل راجرز به ابر سرباز در فیلم کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو عوامل فیلم کاپیتان […]