سکانس فرار لوک در فیلم لوک خوش‌دست (Cool Hand Luke,1967)
3
04:38

سکانس فرار لوک در فیلم لوک خوش‌دست (Cool Hand Luke,1967)

در این سکانس از فیلم لوک خوش‌دست ، لوک (پل نیومن) پس از دومین فرارش از زندان مطیع و سر به زیر شده و در خدمت نگهبانان زندان است و این موضوع باعث شده تا بقیه زندانیان از او متنفر شوند. یک روز و هنگامی که لوک قرار است تا برای نگهبانان یک لاک پشت […]
فیلم لوک خوش‌دست ، سکانس زندانی شدن در قفس به خاطر فوت مادر
0
04:13

فیلم لوک خوش‌دست ، سکانس زندانی شدن در قفس به خاطر فوت مادر

در این سکانس از فیلم لوک خوش‌ دست، رییس زندان لوک (پل نیومن) را که مادرش را از دست داده از لیست زندانیانی که قرار است تا خارج از زندان کار کنند، جدا کرده و او را برای مدت چند روز در یک قفس زندانی می کند چون فکر می کند که شاید لوک از […]