فیلم هتل رواندا ، سکانس فرار نافرجام از دست شبه نظامیان هوتو
0
07:40

فیلم هتل رواندا ، سکانس فرار نافرجام از دست شبه نظامیان هوتو

در این سکانس از فیلم هتل رواندا ، نیروهای سازمان ملل قصد دارند تا تعدادی از ساکنین هتل و مدیر هتل پل روسساباگینا (دان چیدل) به همراه خانواده اش را به فرودگاه ببرند اما پل از رفتن ممانعت می کند تا در هتل بماند و به ساکنین آنجا کمک کند. هنگامی که این کاروان پناهندگان تحت […]
سکانس فیلم هتل رواندا ، جلوگیری از کشتار پناهجویان  با تماس تلفنی!
0
05:25

سکانس فیلم هتل رواندا ، جلوگیری از کشتار پناهجویان با تماس تلفنی!

در این سکانس فیلم هتل رواندا ، نیروهای نظامی هوتو وارد هتل میشوند و پل روسساباگینا (دان چیدل) را که مدیر هتل است را مجبور می کنند تا لیست ساکنین هتل را به آنها بدهد. پل نیروهای نظامی را با نوشیدنی سرگرم می کند و با رئیسش آقای میلن (ژان رنو) در بلژیک تماس می […]
سکانس خرید جان توتسی ها توسط پولهای پل در فیلم هتل رواندا
0
08:15

سکانس خرید جان توتسی ها توسط پولهای پل در فیلم هتل رواندا

در این سکانس از فیلم هتل رواندا ، هنگامی نیروهای نظامی رواندا سراغ پل روسساباگینا (دان چیدل) می آیند تا کلید هتل را از او بگیرند، متوجه میشوند که پل به همراه خانواده اش تعدادی از اعضای قبیله توتسی را پناه داده داده اند. سربازها قصد می کنند تا اعضای قبیله را قتل عام کرده […]