انیمیشن کوتاه تنگنا محصول ۲۰۱۵ (Impasse Short Animation)
6
04:41

انیمیشن کوتاه تنگنا محصول ۲۰۱۵ (Impasse Short Animation)

داستان انیمیشن کوتاه تنگنا درباره کابویی است که در بیابان خسته و تشنه به چاه آبی می‌رسد و قصد دارد تا مقداری آب بردارد. ولی فردی که چاه را در تصرف دارد ابتدا از او کلاهش و سپس پیراهنش را طلب مبیکند. کابوی خسته او را دعوت به دوئل کرده و …. انیمیشن کوتاه تنگنا […]