سکانس زمان منو تلف نکن در فیلم سر وقت (In Time, 2011)
0
08:56

سکانس زمان منو تلف نکن در فیلم سر وقت (In Time, 2011)

ویل سالاس (جاستین تیمبرلیک) در این سکانس از فیلم سر وقت ، به یک مرد مست که بیش از یک قرن زمان دارد میگوید تا باید مراقب دزدهای زمان باشد. در این هنگام دزدهای زمان سر می رسند و هنگامی که میخواهند زمان این مرد را از او بگیرند، ویل سالاس او را نجات داده […]