سکانس کی-۱۹: ویدومیکر ، خیانت به کاپیتان زیردریایی (K-19: The Widowmaker)
0
08:04

سکانس کی-۱۹: ویدومیکر ، خیانت به کاپیتان زیردریایی (K-19: The Widowmaker)

تعدادی از خدمه زیردریایی اتمی روسی، کاپیتان ووستریکوف (هریسون فورد) را از فرماندهی خلع می کنند و ازنیروهای آمریکایی در خواست کمک می کنند و سپس مسئولیت زیردریایی را به کاپیتان پولنین (لیام نیسون) میسپارند، اما پولنین آنها را تحت عنوان خیانت باز داشت کرده و فرماندهی را دوباره به ووستریکوف می سپارد. در ادامه […]
سکانس پایین آورن دمای رآکتور اتمی در فیلم کی-۱۹: ویدومیکر
0
09:39

سکانس پایین آورن دمای رآکتور اتمی در فیلم کی-۱۹: ویدومیکر

در این سکانس از فیلم کی-۱۹: ویدومیکر ، تعدادی خدمه زیر دریایی تا با فداکاری جانشان موفق میشوند تا تعمیر سیستم خنک کننده، دمای رآکتور اتمی را پایین بیاورند. فرمانده زیردریایی، کاپیتان ووستریکوف (هریسون فورد) نیز تصمیم می گیرد تا ماموریت آنها لغو شود و به مقرشان برگردند. این سکانس زیبا و پر استرس را […]
سکانس مانور خطرناک زیر دریایی اتمی در فیلم کی-۱۹: ویدومیکر
4
07:26

سکانس مانور خطرناک زیر دریایی اتمی در فیلم کی-۱۹: ویدومیکر

کاپیتان ووستریکوف (هریسون فورد) در این سکانس از فیلم کی-۱۹: ویدومیکر ، علیرغم مخالفت معاونش کاپیتان پولنین (لیام نیسون) دستور میدهد تا زیردریایی اتمی به عمق ۲۵۰ متری زیر آب برود. هنگامی که زیر دریایی به عمق ۲۵۰ متری میرسد ووستریکوف تصمیم می گیرد تا زیر دریایی به سطح آب برگردد، اما این در حالی […]