سکانس اولین مشتری کی‌ کی در انیمیشن سرویس تحویل کی‌کی
2
07:33

سکانس اولین مشتری کی‌ کی در انیمیشن سرویس تحویل کی‌کی

در این سکانس از انیمیشن سرویس تحویل کی ‌کی، بعد از چند روز که کی‌کی در مغازه نان فروشی مشغول به کار شده است، صاحب مغازه از می خواهد تا بسته یکی از مشتریانش را که یک گربه عروسکی است به جایی برده و تحویل دهد. هنگامی که کی‌کی با جاروی پرنده اش در در […]