Pixinema.ir-lion_short_animation
3
07:05

انیمیشن کوتاه شیر (Lion Short Animation, 2020)

انیمیشن کوتاه شیر ، داستان شیری را نشان می‌دهد که برای بدست آوردن سرزمینی که دچار خشکسالی شده است باید با بوفالویی که چشمه آب را در اختیار خود قرار داده و اجازه استفاده دیگر موجودات را نمیدهد، بجنگد. او تمام تلاش خود را در مبارزه با بوفالو برای این کار انجام می‌دهد و در […]