greenmile04
13
14:56

سکانس اجرای حکم جان کافی در فیلم مسیر سبز با بازی خاص تام هنکس

این سکانس از فیلم مسیر سبز جان کافی (مایکل کلارک دانکن) برای اجرای حکم اعدام به اتاق مربوطه برده می‌شود. پل اجکام (تام هنکس) درمونولوگی حکم جان را خوانده و خود برق را وصل می‌کند. سکانسی فوق آلعاده احساسی و پر از بازی‌های روان و زیبا … سکانس اجرای حکم جان کافی در فیلم مسیر […]
greenmile03
3
12:51

سکانس بازگشت جان کافی به سلول و … در فیلم مسیر سبز(The Green Mile,1999)

این سکانس فیلم مسیر سبز پل اجکام (تام هنکس) که جان کافی (مایکل کلارک دانکن) را برای مداوای همسر رئیس زندان برده بود، او را به سلول بر میگرداند. هنگامیکه جان به سلول برمی‌گردد، یکی از ماموران بند بنام پرسی را گرفته و … در انتهای این سکانس جان به اجکام نشان میدهد که چه […]
greenmile02
16
07:16

سکانس فیلم مسیر سبز بهبود حال همسر رئیس زندان (The Green Mile,1999)

این سکانس فیلم مسیر سبز پل اجکام (تام هنکس) که توسط جان کافی (مایکل کلارک دانکن) از بیماری که داشته، رهایی پیدا کرده تصمیم میگیرد که جان را به خانه رئیس زندان که همسرش از یک بیماری سخت رنج می برد، برده تا ببیند جان میتواند حال همسر رئیس زندان را خوب کند یا خیر […]
greenmile01
15
10:20

سکانس فیلم مسیر سبز معرفی شخصیت جان کافی و ورود او به زندان

این سکانس فیلم مسیر سبز با ورود یک زندانی بنام جان کافی (مایکل کلارک دانکن) به زندان شروع می‌شود. در این سکانس با شخصیت جان کافی که به جرم قتل دو کودک به اعدام محکوم شده است و باید در بند مخصوص اعدامی ها باشد تا حکم او بر روی صندلی الکتریکی اجرا شود، آشنا […]