انیمیشن کوتاه بستنی آبی (Glace à l’eau, 2020)
1
06:54

انیمیشن کوتاه بستنی آبی (Glace à l’eau, 2020)

انیمیشن کوتاه بستنی آبی داستان تکه یخی جدا شده از کوه عظیم یخی را نشان می‌دهد که بعد از جدا شدن در اقیانوس با دلفینی کوچک دوست شده و ناخواسته به محلی خطرناک کشیده می شود و با تمام وجود از دلفین محافظت می‌کند که این کار باعث … این انیمیشن کوتاه را  را در […]